išsmaugti

išsmaugti
1 išsmáugti tr. Rtr 1. L155 išžudyti smaugiant: Jeigu neatiduos [pinigų], tai jų visą šeimyną išsmaugsiąs LTsIV523. ^ Kaip eini pro tą gyvenimą – kaip išsmaugtì (niekas nesirodo) Rdn.Ėr, Trg išžudyti, išpjauti, išgalabyti: Šitas budelis daug yra išsmáugęs žmonių Š. Į Kretingą marai įsisukusys daugel žmonių išsmaugė M.Valanč. Nuėjo kytrasis pažiūrėt, kaip jis avis suguldė; žiūri, kad visos išsmaugtos! BsPIII110. 2. refl. prk. praleisti laiką smaugiantis, pešantis: Šitie tavo vaikai išsismáugė pardien Kp. 3. OG113, Dv, Švn išvalyti, iššnypšti (nosį): Išsmáuk nosį, ar tu rankų neturi! Lz. | refl. tr. Kls, Al, Lp: Gal slankstas koks, kad tik išsismáugei nosį – ir vėl Trgn. Eik kur šalin, išsismáuk – ko ažulindai ažu stalo su išpurtusia nosim! Arm. Išsismáugė nosį, o smurglį ant grindų padrėbė Slnt. ^ Pirma išsismáuk nosį (surimtėk, subręsk), o paskui šnekėk Alv. Itai išsismauk pirma nosį OG59. 4. refl. išsinerti: Pėdų nerišk tep an varpų, ba tuoj ir išsismáugia Al. \ smaugti; apsmaugti; įsmaugti; išsmaugti; nusmaugti; pasmaugti; parsmaugti; persmaugti; piesmaugti; prismaugti; susmaugti; užsmaugti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • išsmaugti — išsmáugti vksm. Šuõ, lãpė išsmáugė visàs vištàs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apsmaugti — 1 apsmaugti tr. Rtr 1. aptempti glaudžiai: Seniau gi nešiojo plačias rankoves, nebuvo apsmaugtos Pv. Ilgas, apsmaugtas aulas, valug kelių Klt. 2. įveikti, nugalėti: Didesnis apsmaugia tą mažesnį LKT241(Žml). 3. apmušti, apkulti: Aš jį apsmaugiau …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškakariezinti — iškakariẽzinti tr. išsmaugti, išpjauti: Jau seniai buvo iškakariezinti visur visi gaidžiai rš. kakariezinti; iškakariezinti; užkakariezinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsmaugelioti — išsmaũgelioti iter. 1 išsmaugti 1. | prk.: Metus nužudė, dienas išsmaugeliojo. Laikas pabėgo nuo žemės rš. smaugelioti; išsmaugelioti; užsmaugelioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsmaugimas — išsmaugìmas sm. (2) NdŽ → 1 išsmaugti 1: Už antelių išsmaugimą deda mus (čigonus) į dibkas LTR(Ilg). smaugimas; įsmaugimas; išsmaugimas; nusmaugimas; pasmaugimas; persmaugimas; prismaugimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsmauginėti — NdŽ iter. dem. 1 išsmaugti. smauginėti; įsmauginėti; išsmauginėti; nusmauginėti; pasmauginėti; užsmauginėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsmaugioti — iter. 1 išsmaugti 1. ║ Katinas varniokus išsmaugiojo Ds. smaugioti; išsmaugioti; pasmaugioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsmaugyti — 1 išsmaugyti tr. NdŽ 1. J, TP1882,1, A1886,144, Pvn, Lnkv iter. 1 išsmaugti 1: Ka galėtum, ana visus išsmaũgytum iš pasiutimo Lk. ^ Susirinko!.. – Kad jus kur žalčiai išsmaugytų! Dykaduonių kompanija! K.Saj. ║ Kiek negimusių žmonių dabar išmuša …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusmaugti — 1 nusmaugti tr. 1. SD1185, N, K, M, LL304, Š, Rtr, NdŽ, Skdt, Sd, Nv smaugiant nužudyti: Sagtis pasitaikė ant gerklės, truputį pasitempė ir nusmaugė Žem. Ans ateina veizėti, a nenusmaugė baidyklė aną (ps.) Rt. Atradus vaikelį nusmaugtą ir visą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parsmaugti — 1 parsmaugti tr. prk. nuvarginti, užguiti: Aš tų darbų parsmaugtà Grl. smaugti; apsmaugti; įsmaugti; išsmaugti; nusmaugti; pasmaugti; parsmaugti; persmaugti; piesmaugti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”